top of page
วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

Y H/P ไม่มีพลังงานออกมา

Treatment

งานซ่อม

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

Y handpiece ไม่มีพลังงานออกมา ใช้งานไม่ได้ เพราะสายไฟภายใน handpiece ขาด

Product-&-services.png
line 2.png

สนใจติดต่องานตรวจเช็ค และบำรุงรักษา

bottom of page