top of page
วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

Connector ของ H/P ไหม้

Hifem

งานซ่อม

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

Connector ของ handpiece ไหม้และบริเวณขั้วละลาย เพราะความร้อนสะสมในปริมาณสูงจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Product-&-services.png
line 2.png

สนใจติดต่องานตรวจเช็ค และบำรุงรักษา

bottom of page