top of page
วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

เครื่อง EMT error

EMT

งานซ่อม

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

เครื่องขึ้นเตือน E17ระบบน้ำ เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ และ ตัวFlow sensor เสีย & หัว 2 ข้างความแรงไม่เท่ากัน เนื่องจากบอร์ดพลังงานเสีย

Product-&-services.png
line 2.png

สนใจติดต่องานตรวจเช็ค และบำรุงรักษา

bottom of page