top of page
วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

เครื่องมีกลิ่นไหม้

Hifem

งานซ่อม

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

เครื่องมีกลิ่นไหม้ เพราะขั้ว handpiece ไหม้จากการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

Product-&-services.png
line 2.png

สนใจติดต่องานตรวจเช็ค และบำรุงรักษา

bottom of page